ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ / ΚΑΥΣΗ

Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία στην αποτέφρωση - καύση.

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία διεκπεραίωσης (γραφειοκρατία), στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία. Η μεταφορά στο Αποτεφρωτήριο, δε γίνεται με συμβατικά βαν αλλά με Νεκροφόρα οχήματα.