ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ

Όταν η επιθυμία του αγαπημένου σας προσώπου ήταν να γίνει η ταφή του στον τόπο καταγωγής του, το γραφείο μας αναλαμβάνει τον επαναπατρισμό της σωρού του και την πραγματοποίηση της τελετής σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Αναλαμβάνουμε τη συγκέντρωση για τα σχετικά απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διαδικασία και τα οποία θα μας επιτρέψουν την έγκαιρη και ασφαλή διέλευση της σωρού από τα Ελληνικά σύνορα και το τελωνείο, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ε.Ε. όπως εφαρμόζονται στην Ελλάδα και τη χώρα προορισμού.