ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ

Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την τέλεση μιας πολιτικής κηδείας (έγγραφα, άνθινο στολισμό, δεξίωση κ.λπ.)

Η οργάνωση μιας πολιτικής κηδείας είναι παρόμοια της Θρησκευτικής τελετής, αλλά στην πολιτική έχουν τη δυνατότητα να εκφωνήσουν επικήδειο λόγο περισσότεροι συγγενείς ή φίλοι, λόγω ευχέρειας χρόνου.

Η πολιτική κηδεία λαμβάνει χώρα εκεί που επιθυμεί η οικογένεια του εκλιπόντος, σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, ανάλογα με το τι διαθέτει το εκάστοτε νεκροταφείο.

Υπηρεσίες που παρέχουμε:

Προαιρετικές υπηρεσίες:

Τι χρειαζόμαστε για μια πολιτική κηδεία;