ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ / ΚΑΥΣΗ

Το γραφείο μας, εάν η επιθυμία του αγαπημένου σας προσώπου είναι η αποτέφρωση, παρέχει με ασφάλεια, σεβασμό και όλες τις νόμιμες διαδικασίες την συγκεκριμένη υπηρεσία. Η καύση πραγματοποιείται στο εξωτερικό (Σόφια Βουλγαρίας) σε υπερσύγχρονους κλιβάνους αποτέφρωσης.

Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της αποτέφρωσης δεν ξεπερνά τις 2:30 ώρες.

Η τέφρα δεν ξεπερνά τα 3 κιλά από την αποτέφρωση και είναι εντελώς καθαρή και ακίνδυνη.

H οικογένεια απαλλάσσεται από την κατασκευή τάφου και την εκταφή της σωρού του αγαπημένου της πρόσωπου.