ΕΚΤΑΦΗ

Μετά από 3 χρόνια από την κηδεία, ακολουθεί η διαδικασία της εκταφής και της περισυλλογής των οστών.

Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την εκταφή της σορού του αγαπημένου σας προσώπου και μεριμνούμε για τη φύλαξη και τη μεταφορά των οστών.