ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ

Όταν η επιθυμία του αγαπημένου σας προσώπου είναι η ταφή του στον τόπο καταγωγής του, το γραφείο μας αναλαμβάνει τον επαναπατρισμό της σορού του και την πραγματοποίηση της τελετής σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Διεκπεραιώνουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διαδικασία, που θα μας επιτρέψουν την έγκαιρη και ασφαλή διέλευσή από τα Ελληνικά σύνορα και το τελωνείο, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ε.Ε. όπως εφαρμόζονται στην Ελλάδα και τη χώρα προορισμού.