ΚΗΔΕΙΑ

Η τέλεση μια κηδείας ενός ανθρώπου δεν αποτελεί απλώς την παροχή μιας υπηρεσίας. Είναι μια δύσκολη εμπειρία για την οικογένεια και τους φίλους του θανόντος, η οποία και παραμένει στη μνήμη για ένα εύλογο διάστημα. Το αίσθημα που μένει κατά συνέπεια στο τέλος της κηδείας, χρειάζεται να είναι καθησυχαστικό και να δίνει την πεποίθηση στους ανθρώπους του εκλιπόντος ότι φρόντισαν για το καλύτερο αποτέλεσμα που αρμόζει στην περίπτωση.

Αναλαμβάνουμε να οργανώσουμε και να τελέσουμε την κάθε κηδεία με σεβασμό προς τα θρησκευτικά σας έθιμα, όπως και τις οικονομικές σας δυνατότητες. Στοχεύουμε κάθε φορά σε μια τελετή που θα χαρακτηρίζεται από αξιοπρέπεια, επαγγελματισμό και συνέπεια.

Υπηρεσίες που παρέχουμε:

Προαιρετικές υπηρεσίες:

Τι χρειαζόμαστε για μια κηδεία;