ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Η τελετή της επιμνημόσυνης δέησης είναι εξίσου σημαντική όσο και η κηδεία. Τα μνημόσυνα που τελούνται είναι αυτά των 3 ημερών, των 9 ημερών, των 40 ημερών, του τρίμηνου, του εξάμηνου, του εννιάμηνου, του χρόνου και των 3 χρόνων.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την τελετή σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας: