ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ

Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την τέλεση μιας πολιτικής κηδείας (έγγραφα, άνθινο στολισμό, δεξίωση κλπ.)